• Administrace

 • O nás

  2 Současnost

  Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Současná kapacita domova je 48 míst. Děti bydlí v šesti rodinných domcích, jsou rozděleny do šesti rodinných skupin. Provoz školského zařízení je nepřetržitý, celoroční. Děti navštěvují mateřské, základní a střední školy v obci a v regionu. Po dovršení 18 let mohou v době přípravy na povolání děti setrvat v domově až do 26 let. Součástí školského zařízení je školní jídelna, zabezpečující šest dní v týdnu stravu dětí. V sobotu si vaří děti společně s vychovateli. Po návratu ze školy mají děti plánované činnosti, např. přípravu do školy, osobní volno, práce spojené s provozem rodinné skupiny apod. Víkendy jsou zaměřovány na rekreační činnosti. Zdravotní péči zajišťují zdravotnice a zdravotnická zařízení v obci a v regionu. Provoz dětského domova a školní jídelny zajišťují vychovatelky a vychovatelé, bezpečnostní pracovníci (noční služby), kuchařky a pokojské, správce, sociální a administrativní pracovnice. Zřizovatelem školského zařízení je Středočeský kraj.

   

   

  stranov_001Historie

  Zámek Stránov v obci Jizerní Vtelno začal být využíván pro účely dětského domova v roce 1955. V té době v něm žilo 65 dětí ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatel domova, věk dětí i systém umísťování dětí se v průběhu let měnily. V roce 1992 požádal o vrácení zámku restituent, lhůta pro regulované nájemné končila v říjnu roku 2002. V roce 1994 získal Dětský domov Stránov právní subjektivitu, v roce 1996 se stal součástí škol a školských zařízení řízených resortně Školským úřadem v Mladé Boleslavi. Ve spolupráci s Obecním úřadem obce Krnsko byly vytipovány a nalezeny pozemky vhodné pro stavbu nového DD. V roce 2000 uvolnilo MŠMT ČR finanční prostředky a začala se realizovat stavba nového domova, kde děti spaly poprvé 1. září 2002.

 • Dětský domov Krnsko
  příspěvková organizace
  Horní Krnsko 180
  294 31 Krnsko
  IČ: 48682161

 • Zřizovatel: Středočeský kraj
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  Právní forma: Příspěvková organizace
  Bankovní spojení: 437181/0100